ONDERNEMINGSPLAN WOONCOMPAS

"Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken."

Wooncompas,
met dat beetje
extra.

Het is het verhaal van steeds meer mensen in Nederland. Het leven loopt anders, neemt een onverwachte wending en het dak boven je hoofd is niet meer gegarandeerd. De woningnood in Nederland is hoog. Sterker nog, de woningcrisis wordt gezien als van de grootste problemen van de komende jaren. Wij willen mensen een thuis kunnen bieden zodat ze een goede basis hebben van waaruit ze verder kunnen bouwen aan hun eigen leven. En daarvoor moeten we bouwen, verbouwen en huurders aanmoedigen om hun eigen woonwens waar te maken. 

Een stevig fundament
om op te bouwen

We hebben de afgelopen jaren in vele opzichten een aanzienlijke groei ingezet. In harde cijfers zie je dat terug in ons bezit, de reikwijdte en in onze goede financiële basis. Bovendien hebben we een sterk regionaal netwerk. Maar ook als organisatie hebben we een transitie gemaakt naar een meer klantgerichte organisatie. De klantwaarde heeft een grotere rol gekregen binnen onze organisatie. Een zelfkritische blik zegt ons dat we er nog niet zijn, maar je kunt wel zeggen dat de basis goed is. Daarmee hebben we een stevig fundament neergezet om op te bouwen
in de komende jaren.

Dat geeft ons de kans net dat beetje extra toe te voegen. Wij zijn de grootste sociale verhuurder in de BAR-gemeenten onder Rotterdam. En in Rotterdam zijn we met name actief voor senioren en bijzondere doelgroepen. Wij zien dat als een speciale rol voor onze corporatie.

Wij vinden dat belangrijk. Zeker in een samenleving die alsmaar onzekerder wordt. En als de relatie, een baan en gezondheid niet zeker is, dan is de kans op huurachterstanden, uitkeringen, schulden en eenzaamheid groter. Op deze onzekerheden willen wij een zeker antwoord hebben. We beantwoorden die met ons kloppend volkshuisvestelijk hart.

De komende jaren gebruiken we ons stevige fundament om onze positie te versterken en om te versnellen. We zien kansen en benutten ze ook. Dat doen wij niet alleen omdat onze sociale opgave dat van ons vraagt.  Maar omdat we gedreven worden door onze passie voor volkshuisvesting om blijvend het verschil te maken voor onze huurders van vandaag en morgen. 

Vanuit dat hart zien we vijf grote volkshuisvestelijke uitdagingen. Het zijn uitdagingen die onze uiterste inspanning zullen vragen. Waar we trots op zijn als we resultaten halen. Daarom bepalen we onze doelen aan de hand van deze uitdagingen. Bij het behalen van deze doelen is de samenwerking en de dialoog met onze huurders, met onze partners en met elkaar in de organisatie essentieel. 

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.