Dat beetje
extra

Ons hart klopt voor volkshuisvesting, dat is onze startpositie. Maar bij een grotere inspanning kan dat hart soms ook versnellen, dat is dat beetje extra doen. Onze klant vertellen we niet hoe we dat beetje extra voor ze doen, ze ervaren het. En we moedigen ze aan om zelf ook dat beetje extra te doen. We willen dat onze stakeholders over ons praten omdat ze geïnspireerd raken door wat we doen. En deze inspiratie ook opdoen in de samenwerking met onze partners. We zoeken het daarbij vooral bij onszelf: wat kunnen wij doen om dat beetje extra te geven? 

Omdat we dat beetje extra
ervaren en doen

Samen willen we de corporatie zijn waarin we gedreven worden door dezelfde passie voor volkshuisvesting en initiatief nemen om blijvend het verschil te maken voor onze huurders van vandaag en morgen. Waar we werken met trots en plezier, elkaar aanspreken en steeds in beweging blijven om te groeien.

Die beweging houden we in stand omdat we geloven dat we nooit uitgeleerd zijn. Omdat we de ruimte krijgen om onze loopbaanplannen waar te maken. En omdat we onze kennis delen en met elkaar de dialoog aangaan: hoe kunnen we elkaar versterken om voor de huurder net dat beetje meer te kunnen doen?  

En onze klanten ervaren dat beetje extra, omdat het opvalt dat onze dienstverlening persoonlijk is en dat we rekening houden met het perspectief van de klant.

 En omdat we zichtbaar, duidelijk en open communiceren, weten ze ons ook te vinden. Dan gaan ze met ons in gesprek en ervaren ze ook waar ze zelf het verschil kunnen maken. Ze voelen zich aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun woning en hun woonomgeving. En als zij zich niet laten horen, dan merken we ze toch op. 
Onze partners ervaren dat wij een corporatie die meer doet voor onze klant dan onze opgave van ons vraagt. Onze passie en trots om dat beetje extra te doen valt ze op en ze zien daarvan ook de meerwaarde. Ze waarderen onze inzet en onderschrijven onze doelstellingen. 

"Wij investeren in een bovenverwachte dienstverlening en hebben goed oog voor ons menselijk kapitaal."

Net dat beetje extra:

Vanzelfsprekend:

  • Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening goed is
  • Wij dagen elkaar op een positieve wijze uit om te presteren met plezier

Net dat beetje extra:

  1. Wij verrassen onze huurders door het creëren van wow- momenten 
  2. Wij zijn een “great place to work”
Dat beetje extra

Sleutelwoorden 
voor dat beetje extra:

  • Samen: gedreven door dezelfde passie.
  • Opvallen: omdat we dat beetje extra doen, voor huurders en stakeholders.
  • Verschil: omdat we dit kunnen maken voor huurders van vandaag en morgen.

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.