Je huis als
warme jas

Vanuit onze klimaatopgave investeren wij in duurzaam bouwen en slopen, in woningen die uitgerust zijn voor de toekomst en die voelen als een warme jas. Maar voor de echte impact op onze klimaatopgave doen wij ook een groot beroep op onze partners in hun visie op energie-inrichting en op onze huurder in het maken van bewuste keuzes. Want alleen als we gemeenschappelijk oog hebben voor onze ecologische voetafdruk, kunnen we dat verschil maken. 

Verschil maken

De toekomstige samenleving is anders dan die van vandaag, zoals de huidige samenleving andere wensen heeft dan die van 50 jaar geleden. Technologische en ecologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. En daarmee verandert de klantvraag voortdurend.

Om mee te bewegen op de klantvraag van de toekomst moeten we wendbaar zijn. Enerzijds doen we dit in de snelheid waarmee we ontwikkelen, bouwen en verbouwen. Versnellen is vooral nu urgent, in een tijd waarin de woningnood hoog is. Anderzijds is die wendbaarheid nodig om te bouwen met aandacht voor flexibele woonvormen, afgestemd op de wensen van de klant. Daarbij gaan we voor comfortabel, energieneutraal. We gaan voor ‘anders wonen’ en denken buiten de begaande paden. We innoveren omdat we het aandurven om nieuwe wegen te bewandelen. 

Dit vraagt van ons allemaal een andere rol en soms ook andere vaardigheden. We moeten meer ruimte pákken, maar ook het vertrouwen krijgen om zelf initiatief te nemen.
Natuurlijk zetten wij onze middelen in om aan de duurzaamheidsopgave te voldoen. Ook onze huurders hebben een grote invloed op het milieu. Een NOM-woning is enkel energieneutraal als de huurder bewust gebruik maakt van de beschikbare installaties. We willen dat onze huurders zich dan ook bewust zijn van hun bijdrage aan een duurzame wereld. En dat ze ervaren dat een duurzame leefstijl tegelijkertijd een positief effect heeft op de portemonnee.

"Samen met partners en huurders reduceren wij onze ecologische voetafdruk."

Net dat beetje extra:

Vanzelfsprekend:

  • Wij investeren blijvend in de duurzaamheid en de kwaliteit van onze portefeuille 

Net dat beetje extra:

  1. Wij reduceren energiekosten door het aanbrengen van energetische maatregelen en advies op woongedrag
  2. Wij reduceren het gebruik van fossiele brandstoffen en bekwamen ons in het circulair en klimaatadaptief bouwen
Je huis als een warme jas

Sleutelwoorden 
voor dat beetje extra:

  • Meebewegen: op een voortdurend veranderende klantvraag.
  • Collectief: we zijn ons gemeenschappelijk bewust van onze ecologische voetafdruk en we nemen onze verantwoording.
  • Versnellen: de woningnood is hoog. Daarom versnellen we om eerder tegemoet te komen aan een grote vraag. We gaan daarbij uit van innovatieve en duurzame vormen en middelen om dit te doen. 

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.