Ruimte 
om te leven

Op onze deur klopt de sociale huurder, die mensen die geen thuis vinden buiten het sociale domein. Omdat hun inkomen bescheiden is of omdat ze een bijzondere vorm van wonen nodig hebben. En daarom zetten wij in op echte betaalbaarheid. 

Betaalbaar wonen en bouwen

Betaalbaar wonen is meer dan de huur kunnen betalen. Het is het zoeken naar een balans tussen woonlasten en leefruimte, oftewel: verantwoord wonen. Want wat als naast het voldoen van de huur geen ruimte overblijft voor boodschappen, voor vervoer en al helemaal niet voor een ijsje op een mooie zomerdag?

Wij zijn ons ervan bewust dat betaalbaar wonen van meer factoren afhankelijk is dan onze huurprijzen. Aan de inkomenssituatie van onze huurders kunnen wij niets veranderen. We zetten daarom vol in op betaalbare woningen én een goede match tussen huurder en woning. We conformeren ons daarmee ook aan het sociaal huurakkoord. Maar, wij merken ook dat steeds meer huurders het financieel zwaar hebben. Zelfs een kwart van alle huurders heeft regelmatig moeite om naast de huur ook in het basisonderhoud te voorzien (Bron: NIBUD). En wat begint met een maand huurachterstand, is daarna al snel nauwelijks meer te overzien. We wachten daarom niet tot er voortvloeiende problematiek ontstaat; we signaleren vroegtijdig. En we brengen huurders in contact met partners die hen ondersteunen in het (her)vinden van een financieel stabiele uitgangspositie. 

Want als er een gezonde balans is in betaalbaar wonen, dan is er ruimte om te wonen én een ijsje op een mooie zomerdag. Ook als we ons voorbereiden op nieuwbouw houden we rekening met de portemonnee van de huurder van morgen. We dagen onze partners uit om te blijven zoeken naar mogelijkheden om aan deze vraag te voldoen. En we blijven het debat met partners voeren om betaalbare woningen ook in de toekomst te garanderen.  

"De woonlasten en leefruimte van onze huurders zijn zo goed mogelijk in balans."

Net dat beetje extra:

Vanzelfsprekend:

  • Wij bouwen en beheren gericht op langdurig betaalbare woonlasten 

Net dat beetje extra:

  1. Wij zetten in op verantwoord wonen bij huuraanvang en bij veranderende omstandigheden 
Ruimte om te leven

Sleutelwoorden 
voor dat beetje extra:

  •  Signaleren en acteren: snel signaleren om erger te voorkomen, proactief acteren om de juiste partners te betrekken en vasthouden tot zaken opgelost zijn.
  • Slim en doelgericht: we streven naar de hoogste woonkwaliteit voor de laagste prijs.
  • Kansen: daar zoeken we naar om voor bescheiden inkomens te blijven bouwen, nu en in de toekomst.

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.