Wij bieden
een thuis

Het is het verhaal van steeds meer mensen in Nederland. Het leven loopt anders, neemt een onverwachte wending en het dak boven je hoofd is niet meer gegarandeerd. De woningnood in Nederland is hoog. Sterker nog, de woningcrisis wordt gezien als van de grootste problemen van de komende jaren. Wij willen mensen een thuis kunnen bieden zodat ze een goede basis hebben van waaruit ze verder kunnen bouwen aan hun eigen leven. En daarvoor moeten we bouwen, verbouwen en huurders aanmoedigen om hun eigen woonwens waar te maken. 

Woonfases in het leven

Huurders kloppen aan onze deur, ze staan soms letterlijk op straat. Niet omdat ze verkeerde keuzes maakten maar omdat ze ergens tussen wal en schip vielen. Of omdat ze niet mee konden in de snel veranderende samenleving. Het zijn jonge mensen die überhaupt niet uit de startblokken kunnen vertrekken. Of juist oudere huurders die niet meer op de goede plek zitten. Het huis is nu leeg, de verjonging in de wijk past niet meer en de trappen worden een steeds grotere belemmering.

In het leven zijn verschillende woonfases te benoemen, die van de starter, de gezinnen, de senioren. En elk huurdersverhaal dat wij horen is anders. Wat wel gemeenschappelijk is, is dat ze op zoek zijn naar een thuis. Een woning die bij ze past. Wij willen niet voor onze klanten bepalen wat een thuis is en wanneer een huis de bewoner het vertrouwde, warme gevoel geeft dat daarbij hoort. Dit betekent dat we meer mét de huurder gaan doen. Sámen komen we tot een invulling van zijn/haar woonwensen omdat we goed luisteren. En oog hebben voor het verhaal achter hun vraag om tot de best passende oplossing te komen. Want alleen dan kunnen we een passende woning bieden. En als dat huis een thuis is, dan nemen onze huurders daar verantwoordelijkheid voor.

Samen met netwerkpartners willen we de corporatie worden die méér doet om de grote vragen op het gebied van volkshuisvesting op te lossen. Dat vraagt van ons om samen kritisch en creatief te kijken naar regelingen en naar mogelijkheden te blijven zoeken in een wereld met heel veel wet- en regelgeving. Het is belangrijk om kansen te zien en ze ook met beide handen durven aan te pakken. We mobiliseren onze partners om samen tot concrete en zichtbare verbeteringen te komen voor onze huurders van vandaag en morgen.

"Onze huurders hebben een passende woning met ruimte om hun woonwens vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis!"

Net dat beetje extra:

Vanzelfsprekend:

  • Wij spelen met ons portefeuillebeleid in op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen

Net dat beetje extra:

  1. Wij bieden innovatieve woonvormen en woonconcepten 
  2. Wij zoeken samen met huurders bij iedere woonwens een passende en realistische invulling
  3. Wij gaan creatief om met de beschikbare ruimte bij woningnood en schrijnende problematiek
Wij bieden een thuis

Sleutelwoorden 
voor dat beetje extra:

  • Luisteren: alleen door goed te luisteren, kennen we de klantbehoefte.
  • Samen: we denken niet voor de klant maar met de klant en gaan met netwerkpartners in gesprek en aan de slag.
  • Creatief: we zoeken de grenzen van het speelveld en we zoeken met durf naar maatwerkoplossingen.
  • Oplossen: we nemen verantwoordelijkheid voor het oplossen van de klantvraag en we staan garant tot deze vraag beantwoord is.

Missie

Wij maken een thuis voor mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.

DNA

Onze kernwaarden vormen het DNA van onze organisatie en het fundament voor onze missie.